Košarka

Košarka od leta 1965 do 1974

Brez naslova

Prvi zunanji semiški koš

 Meni osebno je bila od iger z žogo najbolj pri srcu košarka, saj sem kot gojenec dijaškega doma spremljal na Loki v Novem mestu tekme novomeških košarkarjev, med katerimi je igral centra sošolec Matevž Franko. Košarka nas je privlačila predvsem z atraktivnostjo, hitrostjo, varanjem, skoki, blokadami in s številnimi zadetki.Košarko smo v Semiču začeli igrati dijaki in absolventi novomeških srednjih šol okrog leta 1964. Med prvimi semiškimi košarkarji smo bili: brata Toni in Janko Bukovec, Edi Malnarič, Franc Strniša, Blaž Kočevar in Slavko Pavlakovič. Prvi v Beli krajini smo igrali na dva koša.

Upravni odbor TVD Partizan Semič je v letu 1964 sprejel sklep, da bomo v telovadnici doma  montirali košarkarska koša. Plošči za koša so izdelali v mizarski delavnici, obroča pa v obrtnem servisu. Koša smo montirali nad vhodna vrata v telovadnico in na nasprotni strani na pokonci postavljeno gasilsko mizo, pritrjeno na oder. Kupili smo tudi košarkarsko usnjeno žogo in progaste rdeče-bele drese z dolgimi rokavi. Rekreacijsko smo začeli z vadbo košarke.Naslednje leto smo postavili še koša na igrišču pri domu. Plošči košev smo pritrdili kar na pokončne lesene drogove, ki pa so ovirali igro pod košema.

Prvo uradno tekmo smo odigrali s črnomaljskimi gimnazijci. Spomnim se, da sta v njihovi ekipi nastopala Franci Fortun – Funf in Peter Štefanič, sodil pa je semiški zobozdravnik Franci Škedelj. Tekmovali smo tudi z novomeškimi veterani in Metličani. Odigrali smo še nekaj tekem, vendar o njih ni ohranjenih zapisnikov.Vzporedno s člansko ekipo smo vzgajali v osnovni šoli tudi košarkarski ekipi pionirk in pionirjev, ki sta imeli lep zgled v starejših košarkarjih. Kmalu sta začeli žeti med vrstniki iz drugih OŠ lepe uspehe.Članska ekipa je vztrajno napredovala. Vključevali smo nove igralce in se leta 1974 vključili v Dolenjsko košarkarsko ligo.

Zahvaljujem se vsem, ki ste nas podpirali pri naših prizadevanjih in nam pomagali, da je kraljica športnih iger z žogo dobila tudi v Semiču svoje mesto. Kmalu bomo praznovali petdeset let semiške košarke in bilo bi prav, da bi leto 2014 potekalo v znamenju košarke.

Slavko Pavlakovič

 Košarka po letu 1974

Drugo povojno generacijo partizanovcev, ki sega v 60. leta prejšnjega stoletja, sta najbolj zaznamovala mlada športna pedagoga na OŠ Semič, Slavko Pavlakovič in Blaž Kočevar. Žani Škrinjar iz Iskre je deloval na področju rokometa in odbojke. To je bilo obdobje v semiškem športu, ko se je izredno razmahnilo zanimanje za igre z žogo.Po večletnem ligaškem tekmovanju v rokometu, je bilo v Semiču vse več privržencev košarke.

Na pobudo Blaža Kočevarja je bila leta 1974 ustanovljena v TVD Partizan Semič košarkarska sekcija. Košarkarska ekipa je istega leta začela tekmovati v Dolenjski ligi. V ekipi smo sodelovali: Blaž Kočevar, Slavko Pavlakovič, Toni Bukovec, Anton Jakša, Miro Kočevar, Franc Movern, Janez Malnarič, Dušan Velše in Vinko Zorn.V naslednjih letih so se ekipi pridružili še: Vinko Hutar, Marjan Vraničar, Dušan Kočevar, Drago Draganjac, Marko Banovec, Ivan Oberstar, Marjan Kočevar, Anton Šprajcer, Stane Sajovic, Boris Medved, Drago Mohar, Nande Bucik, Martin Henigsman, Ivo Sepaher, Jože Simonič.Tehnični vodja ekipe je bil Stane Golobič, trener pa Edi Ipavec.Pod takšnim vodstvom je ekipa delovala nekaj let, nato pa sem prevzel vodenje  Miro Kočevar.

V Dolenjski ligi smo tekmovali do leta 1980, ko je prišlo  do reorganizacije ligaškega tekmovanja. Ker so postali stroški tekmovanja previsoki,  v regijskem tekmovanju nismo več sodelovali. Iz prvega obdobja je žal ohranjen samo zapisnik  Jugoslovanske košarkarske zveze s tekme med ekipama Mirne in Semiča iz leta 1977. Takrat sta se igrala le dva polčasa, tudi trojk še nismo poznali.Potem smo do leta 1987 tekmovali v Črnomaljski rekreacijski ligi. Starejšim članom so se  pridružili novi košarkarji: Anton Kočevar, Edvard Kočevar, Danilo Plut, Miro Jakša, Dane Lozar, Matija Jakša, Damir Žbogar, Uroš Bukovec, Zvone Franko, Jože Škrinjar.

V 70. letih smo košarkarji iz društva, ki smo bili zaposleni v tovarni kondenzatorjev Iskra Semič, tekmovali na igrah SOZD Iskra (sestavljena organizacija združenega dela), na katerih so sodelovali športniki iz številnih Iskrinih tovarn iz vse Slovenije. Leta 1977 smo v Novi Gorici osvojili 3. mesto, kar je bil zaradi visoke kvalitete ekip izjemen dosežek.

V 80. in 90. letih je potekalo tudi redno tekmovanje v okviru delavskih športnih iger med zaposlenimi iz podjetij v Beli krajini. Košarkarji iz semiške ekipe smo zastopali tovarno kondenzatorjev Iskra Semič. V tem rangu smo osvojili številne uvrstitve med prve tri ekipe.Prav tako smo vsa leta prirejali turnirje in se redno udeleževali številnih  tekmovanj v trojkah in drugih košarkarskih srečanj na območju Dolenjske in Bele krajine.

Brez naslova-Optimized

Partizanova košarkarska ekipa na memorialnem  turnirju Tonija Bukovca leta 1992: Boris Medved, Stane Sajovic, Matija Jakša, Miro Kočevar, Dane Lozar, Slavko Pavlakovič, Vinko Hutar in Dušan Velše

Brez naslova-Optimized

Košarkarji iz leta 1996: Boštjan Kočevar, Matija Jakša, Stane Sajovic, Simon Knez, Miro Kočevar, Matjaž Cesar, Damir Žbogar in Zvone Stariha

Leta 1990 je bila na pobudo Matije Jakša in ob moji pomoči ustanovljena Belokranjska rekreacijska liga, v kateri je sodelovalo od 10 do12 ekip iz Črnomlja, Metlike in Semiča. Po nekaj letih uspešnega tekmovanja je organizacijo prevzela Črnomaljska športna zveza, ki ligo uspešno vodi še danes. Ves čas v ligi sodelujeta dve ekipi iz Semiča in sta redno uvrščeni v zgornjo polovico lestvice. Od leta 1990 do 1993 je Semič zastopala ena ekipa, ki je bila kombinirana iz starejših in mlajših igralcev. Ker je bilo mladih igralcev, ki so bili željni igranja vedno več, so le-ti sestavili svojo ekipo, veterani pa smo imeli svojo. Nekaj let je med ekipama vladalo veliko rivalstvo, dokler ni primata prevzela mlajša generacija.V ekipi veteranov je postopoma prenehala igrati večina starejših igralcev, na njihova mesta pa so prihajali novi  mlajši. Tako sta bili dokončno sestavljeni dve ekipi, in sicer ena  iz povsem mladih igralcev, druga pa iz nekaj let starejših. Tudi pri tej menjavi generacije je med ekipama vladalo veliko rivalstvo.

we-Optimized

Ekipa starejših košarkarjev leta 2004: Jani Željko, Simon Knez, Dušan Absec, Tomaž Štukelj, Srečko Željko, Zvonko Stariha, Matjaž Skala, Matjaž Cesar in Sebastjan Ivanuša

Brez naslova-Optimized

Ekipa mlajših košarkarjev iz leta 2004: Janez Oberstar, Tadej Željko, Mitja Cesar, Marko Grizila, Robi Jakša, Primož Kambič, Vili Picelj, Boštjan Kočevar in vodjaMiro Kočevar

 Ekipa ABI- BAR Semič je leta 2007 dosegla svoj vrhunec, saj je v belokranjski košarkarski ligi v zelo močni konkurenci osvojila prvo mesto.

Brez naslova-Optimized

Za ekipo so nastopali: Zvone Stariha, Jani Željko, Dušan Absec, Dejan Oven, Simon Knez, Bojan Žnidaršič, Matjaž Cesar, Matjaž Skala, Tomaž Štukelj in Srečko Željko. Ekipo je vodil Miha Ivanuša.

V obdobju do leta 1997 je večina starejših igralcev prenehala aktivno igrati, pridružili pa so se nam številni novi, mlajši. Večina od njih še danes nadaljuje dolgoletno semiško tradicijo. Ti igralci so: Tomaž Štukelj, Jani Željko, Matjaž Cesar, Dušan Absec, Matjaž Skala, Bojan Pavlin, Zvonko Stariha, Simon Knez, Srečko Željko, Andrej Pezdirc, Elvir Džemič, Boštjan Kočevar, Sebastjan Ivanuša, Robert Jakša, Miha Ivanuša, Dejan Oven, Bojan Žnidaršič, Tadej Željko, Dejan Franko, Mihael Ivanuša, Štefan Hozjan, Janez Oberstar, Mitja Cesar, Primož Kambič, Vili Picelj, Blaž Cesar, Toni Absec, Marko Grizila, Dejan Ogulin.

 

Miro Kočevar

Že od leta 1952