Poslanstvo društva

Zavedati se moramo, da je dobro in zdravo živeti športno. Šport in rekreacijo lahko razumemo tudi kot način življenja, obliko igre, zabave, sproščanja odvečne energije, priložnosti za družabne aktivnosti, dokazovanja samega sebe, razvijanje samopodobe, tekmovanje s seboj in z drugimi .

Danes pomeni zdravje posebno vrednoto vsakega človeka. Načinov, kako ohraniti zdravje in se izogniti tako akutnim kot kroničnim boleznim, je več. Prav gotovo pa je eden izmed najpomembnejših preventivnih dejavnikov ravno gibalna aktivnost. Današnji človek se premalo giblje, gibanje pa je bistveno za zdravje in dobro počutje. Eden od poglavitnih vzrokov vedno večjega števila obolenj srca in ožilja je prav gotovo tudi pomanjkanje oziroma nezadostno gibanje. S telesno dejavnostjo bomo povečali učinkovitost srca in pljuč, okrepili mišice in kosti, polepšali postavo in držo ter izboljšali počutje. Bolj bomo sproščeni, bolje spali in uspešneje premagovali vsakdanji stres. Telesna aktivnost nas varuje tudi pred boleznimi: odvrača debelost, zmanjšuje nevarnost raka, premaguje tesnobo in depresijo, prispeva k večji samozavesti, zmanjšuje nevarnost srčne bolezni, lajša menstrualne težave .

Športno društvo Partizan Semič je društvo z večdesetletno tradicijo. Že od samega začetka smo vzgajali in učili predvsem bodoče >telovadce< s področja splošne telovadbe, košarke, rokometa, odbojke in nogometa.

Glavna dejavnost društva je omogočanje občanom Semiča rekreacije na športnem igrišču in v dvorani. Društvo združuje številne raznovrstne športne sekcije, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo. Pisana paleta različnih športnih interesov, ki jih društvo povezuje, narekuje premišljeno in usklajeno delovanje, za kar se bomo v vodstvu društva še posebej zavzemali. Za prihodnost smo pripravili delovni načrt, ki je še posebej bogat in raznolik, z namenom vzpostavitve preglednega, učinkovitega in gospodarnega načrta dela za uveljavljanje športnih interesov naših članov in sekcij.

Vizija Partizana je postati prepoznavno, avtonomno ter konkurenčno društvo na področju športa in rekreacije tako na lokalnem, regionalnem kot tudi na nacionalnem športnem prostoru, ki celovito in kakovostno podpira svoje člane s sistemom dela, motiviranja in z razvojem novih športnih programov in pristopov, uveljavlja ter promovira rekreacijo in šport kot pomemben element kakovostnega življenjskega sloga vsakega posameznika.

V društvu želimo delati z mladimi v okviru možnosti, ki so nam in bodo tudi v prihodnosti na razpolago, nadaljevati s tradicionalnimi prireditvami, kot so >Turnir trojk<, >Košarkarski turnir Tonija Bukovca<, ter ponovno obuditi >Semiško ligo v malem nogometu<.

Organizirati želimo prireditve, ki bi privabile več športnih navdušencev s področja naše občine. Namen teh prireditev je združiti generacije ob športnem udejstvovanju. V svoje vrste želimo vključiti čim več članov, ki se želijo ukvarjati s športom v sklopu sekcij, ki delujejo v društvu.

 

Že od leta 1952