Začetki TVD Partizan Semič

Nastanek TVD Partizan (Telovadno društvo Partizan) sega v daljno leto 1952. To leto je prišla na OŠ Semič poučevat učiteljica telovadbe Anka Adlešič – Tomc. Prav po njeni zaslugi se je začela razvijati živahna športna dejavnost. Anka Adlešič in Anton Plut (učitelj matematike in fizike) sta bila glavna pobudnika ustanovitve TVD Partizan. K ustanovitvi društva so še veliko pripomogli Ivan Kristan (matičar), Martin Tomc in Franc Magister. Telovadnico so imeli v prostorih Sokolskega doma, ki je obenem služil tudi kot kulturni dom – Dom ljudske prosvete. Kulturne dejavnosti so kasneje preselili v dom, ki je bil pred drugo svetovno vojno v lasti kulturno – športnega društva Orel in ga preimenovali v Kulturni dom Jožeta Mihelčiča.

Šolska in izvenšolska mladina se je množično vključevala v TVD Partizan. Njihov moto je bil: »Vsako prosto uro na fizkulturo!«. Prostovoljno je pomagala pri urejanju telovadišča in njegove okolice. Krčili so grmovje, pomagali pri gradnji stopnic in betoniranega platoja ob domu. Ta plato je dolga leta služil na družabnih prireditvah govornikom, glasbenikom in plesalcem.

Starejši mladinci in mladinke so se zbirali vsak večer, igrali odbojko, telovadili na orodju in tekmovali med seboj. Organizirali so tudi tekmovanja med ekipami Črnomlja, Metlike in Semiča v orodni telovadbi na bradlji, drogu, gredi, krogih, skokih čez kozo in konja. Da je bilo druženje še bolj vabljivo in živahno, so redno organizirali tudi plesne vaje in plese.

Velik del športne dejavnosti TVD Partizan v tistem času je bil namenjen ritmičnim vajam, ki smo jih dobivali od Okrajne športne zveze. Tovarišica Draga Mislej iz Novega mesta je bila inštruktorica zveze in je te vaje predelovala z vodniki oddelkov telovadnih društev. Z ritmičnimi vajami smo se predstavili doma in redno sodelovali na republiških telovadnih zletih, enkrat pa z osmerico mladink na vsejugoslovanskem zletu na stadionu JLA v Beogradu. Ti zleti so se redno vrstili od leta 1953 pa do leta 1963. Udeležba na njih je bila zelo številna. Nastopali so oddelki od mlajših pionirjev do vključno članskih vrst. Najbolj mi je ostal v spominu zlet v Bihaču, na katerega smo se odpeljali kar s tovornjakom. Veličastna sta bila tudi zleta v Novem mestu in Ljubljani. Nekatere od teh si je ogledal tudi tovariš Tito. Člani TVD Partizan Semič so redno sodelovali pri izvedbi Titove štafete. Naše ekipe so se udeležile tudi teka Ob žici okupirane Ljubljane.

Brez naslova-Optimized

Ob žici okupirane Ljubljane 1960 : Stane Štrumbelj, Ivo Štefan, Peter Simonič, Franci Pustavrh, Tone Marentič

Vsako šolsko leto smo zaključili s telovadnim društvenim nastopom, na katerem so sodelovali vsi člani. Oblečeni v živahne rdeče – bele drese smo se vsi nastopajoči zbrali pri starem gasilskem domu (danes lekarna). V povorki smo odšli na telovadno igrišče in se na njem razvrstili po oddelkih. Po uvodnem nagovoru se je začel pisan program z ritmičnimi vajami, ki so ga dopolnili telovadci na dvovišinski bradlji, drogu, gredi in parterju. Sledila je še tekma v odbojki.

Brez naslova-OptimizedBrez naslova-Optimized

 Brez naslova-OptimizedBrez naslova-Optimized

Prizori s telovadnih nastopov

Na nastopih je bilo vedno veliko gledalcev, ki so z navdušenimi aplavzi nagradili nastopajoče. Tudi vreme nam je bilo večinoma naklonjeno. Društvene nastope smo vedno končali z družabnim srečanjem – veselico.

Po letu 1960 je začelo delo v društvu počasi pešati in zamirati, saj si je velika večina najprizadevnejših članov ustvarila družine; nekateri so odšli na šolanje ali pa se začasno ali za vedno izselili iz Semiča.

Viri:

– Šolska kronika OŠ Semič

– Ustni vir: Jožica Robič – Justin

– Knjiga 100 let športa v Semiču

Valerija Jordan – Ogrinc

Že od leta 1952